NZDM Futra

NZDM Futra je registrovanou sociální službou – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Posláním NZDM Futra je pozitivně ovlivňovat životní styl a hodnoty dětí a dospívající mládeže ve městě Orlová, nabízet jim podporu, informace a odbornou pomoc, podporovat je v aktivním a zodpovědném přístupu k vlastnímu životu i k jejich okolí.

Cíle NZDM Futra
– Pomáhat mladým lidem zvládat obtížné situace v jejich každodenním životě, podporovat je při začleňování do skupiny vrstevníků a společnosti.
– Nabízet jim atraktivní, přátelský a přijímající prostor.
– Pomoci jim při realizaci vlastních nápadů (workshopy, koncerty, filmové projekce apod.)
– Informovat mladé lidi o dalších pro ně vhodných službách či institucích.
– Vytvářet a realizovat aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů.
– Spolupracovat s dalšími institucemi na programech a opatřeních, která by vedla k prevenci sociálně patologických jevů a podpoře mladých lidí ve městě Orlová.

nzdm-letak-new