Moravskoslezský kraj – dotace

Dotace poskytnuté v roce 2019

– Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu – Futra z. s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 1 004 000,-Kč na provoz sociální služby NZDM Futra.

Dotace poskytnuté v roce 2018

– Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu – Futra z. s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 808 000,-Kč na provoz sociální služby NZDM Futra.

Dotace poskytnuté v roce 2017
– Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu – Futra z. s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 588 000,-Kč na provoz sociální služby NZDM Futra.

– Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017 – Futra z. s. získala neinvestiční dotaci ve výši 60 000,-Kč na provoz sociální služby NZDM Futra.

Dotace poskytnuté v roce 2016
– Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu – Futra z.s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 456 000,-Kč na provoz sociální služby NZDM Futra.

Dotace poskytnuté v roce 2015
– Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu – Futra z.s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 369 000,-Kč na provoz sociální služby NZDM Futra.

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015. Ve výši 87 000,- Kč.