Novinky z klubu

Náročná kovidí situace je samozřejmě náročná i pro děti a mládež, kteří využívají služeb našich nízkoprahových zařízení. Pracovníci a pracovnice obou zařízení tak stále hledají cesty, jak být klientům a klientkám i potenciálním zájemcům a zájemkyním o službu nápomocni, jak jim pomoci vyznat se v situaci a také ji co nejlépe zvládnout. Zároveň usilují o to, aby bylo poskytování podpory bezpečné jak pro klienty a klientky, tak pro ně samotné. A protože prevence je na prvním místě, nezapomínají na pravidelné antigenní testování.

Předvánoční nízkoprahy

Život v NZDM Futra a Maják se nezastavil! Během podzimní covidové vlny byly sociální služby nadále otevřeny pro individuální konzultace a pomoc s přípravou do školy. Od začátku prosince jsou sociální služby otevřeny pro omezený počet uživatelů.

V NZDM Futra si uživatelé a pracovníci služby adventní čas zpříjemňují i letos různými tvůrčími aktivitami, například zdobením perníčků, zdobením vánočního stromku či promítáním filmu s vánoční tématikou. S příchodem adventního období měly děti v NZDM Maják možnost se vrátit k tvůrčí činnosti a zkusit si různé soutěže, které si pro ně pracovníci připravili.