Přijímačky z matematiky na SŠ nanečisto

Info hlavně pro rodiče a žáky a žákyně devátých tříd! Přijímačky z matematiky na SŠ nanečisto připravili dobrovolníci a dobrovolnice Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Pokud byste potřebovali vytisknout materiály, neváhejte se obrátit na pracovníky a pracovnice našich NZDM!

Přijímačky z matematiky pro SŠ nanečisto | Matematicko-fyzikální fakulta (cuni.cz)

Novinky z klubu

Maják nezahálí! Pracovnice jdou také s dobou, aby se dostaly ke klientům a klientkám blíž, založily si TikTok, kde dávají pravidelné informace o situaci a o možnostech podpory. To vše formou přístupnou pro děti a mládež.Informace o tom, jak vše funguje a jak máme otevřeno, najdete v příloze!

Předvánoční nízkoprahy

Život v NZDM Futra a Maják se nezastavil! Během podzimní covidové vlny byly sociální služby nadále otevřeny pro individuální konzultace a pomoc s přípravou do školy. Od začátku prosince jsou sociální služby otevřeny pro omezený počet uživatelů.

V NZDM Futra si uživatelé a pracovníci služby adventní čas zpříjemňují i letos různými tvůrčími aktivitami, například zdobením perníčků, zdobením vánočního stromku či promítáním filmu s vánoční tématikou. S příchodem adventního období měly děti v NZDM Maják možnost se vrátit k tvůrčí činnosti a zkusit si různé soutěže, které si pro ně pracovníci připravili.