BONATRANS GROUP a.s. – dar

Dar poskytnutý v roce 2019

BONATRANS GROUP a.s. poskytl spolku Futra dar ve výši 10 000 Kč.

Dar poskytnutý v roce 2018

BONATRANS GROUP a.s. poskytl spolku Futra dar ve výši 17 300 Kč.

Dar poskytnutý v roce 2017

BONATRANS GROUP a.s. poskytl spolku Futra dar ve výši 20 000 Kč.