Co nabízíme

Poskytujeme tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Co si pod tím představit?

 • Poskytnutí a využití prostoru
 • Kontaktní práci
 • Situační intervence
 • Sociální poradenství
 • Poskytnutí informací
 • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • Doprovodnou práci
 • Skupinovou práci
 • Pomoc v krizi
 • Pomoc se školou
 • Preventivní, výchovné a sociální programy (besedy, přednášky, promítání…)
 • Volnočasové aktivity
 • Účast na akci mimo NZDM
 • Práci s blízkými osobami