Co nabízíme

Poskytujeme tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Co si pod tím představit? Jedná se o:
– Poskytnutí a využití prostoru
– Kontaktní práci
– Situační intervence
– Sociální poradenství
– Poskytnutí informací
– Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
– Doprovodnou práci
– Skupinovou práci
– Pomoc v krizi
– Pomoc se školou
– Preventivní, výchovné a sociální programy (besedy, přednášky, promítání…)
– Volnočasové aktivity
– Účast na akci mimo NZDM
– Práci s blízkými osobami