Komu jsou naše služby určeny?

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futra je určeno pro děti, mládež a mladé lidi ve věku od 13 do 21 let, žijící ve městě Orlová a jejím blízkém okolí, zpravidla jsou to lidé

  • ohroženi rizikovým chováním (nerespektování společenských norem, zanedbávání školní docházky, experimentování s návykovými látkami apod.)
  • mající problematické rodinné vztahy (neúplná rodina, návykové chovaní rodičů apod.)
  • kterým hrozí negativní stigmatizace vzhledem k jejich etnické, sociální a kulturní příslušnosti
  • kteří nemají dostatečné podmínky ke smysluplnému trávení volného času nebo neznají způsoby jak jej smysluplně trávit

V našem nízkoprahovém zařízení se řídíme těmito principy:

 • dostupnost – jsme v centru města a otevíráme v čase, který vyhovuje dětem a mladým lidem
 • anonymita – je jen na našich uživatelích, co nám o sobě sdělí
 • bezplatnost – za naše služby se neplatí
 • dobrovolnost – naši uživatelé si mohou sami zvolit, co z naší nabídky využijí
 • rovný přístup – přistupujeme k uživatelům bez předsudků, s respektem k jejich situaci, přáním a potřebám.

prof