Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

V roce 2023 získala Futra z.s. 195 000 Kč na realizaci projektu „Doučování“ (číslo projektu 0070/DOUCOVANI_NNO/2023).

Účelem dotace je realizace individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se
sociálním znevýhodněním ohrožených školním neúspěchem, zejména pak:

  • podpora zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání;
  • obnovení, případně budování pracovních a studijních návyků žáků;
  • realizace doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků.

Projekt bude realizován v období od 1.1.2023 do 31.12.2023. Celkem bude podpořeno 30 žáků a žákyň.

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“