Co nabízíme

Posláním NZDM Maják je pozitivně ovlivňovat životní styl a hodnoty dětí a mládeže ve městě Orlová, nabízet jim bezpečný prostor k aktivnímu, plnohodnotnému trávení volného času a zodpovědnému přístupu k vlastnímu životu i k jejich okolí.

Dalším z cílů NZDM Maják je podpora sociální, kulturní, environmentální rozvoje dětí a mládeže. S uživateli jsou otevírána různorodá témata, vycházející nejčastěji z jejich aktuálních problémů a každodenních situací. Sociální pracovníci na ně reagují prací se skupinou (nejčastěji besedami a zážitkovými programy), nebo individuálně (rozhovorem).

Služba NZDM obsahuje ze zákona tyto základní činnosti (vyplývající z § 62, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhlášky 505/2006 Sb. tohoto zákona).

 1. a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • pomoc s přípravou do školy
 • preventivní, výchovné a sociální programy – besedy, přednášky, promítání
 • zajištění atraktivních volnočasových aktivit – výtvarné, tvůrčí, sportovní aktivity, vědomostní hry, PC
 • účast na akci mimo NZDM – procházky, výlety
 1. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • poskytnutí bezpečného prostoru
 • aktivity umožňující snazší navázání vztahů s dalšími uživateli a pracovníky služby
 • pochopení důležitosti vztahů s druhými
 1. c) sociálně terapeutické činnosti:
 • poskytnutí bezpečného prostoru
 • aktivity umožňující snazší navázání vztahů s dalšími uživateli a pracovníky služby
 • pochopení důležitosti vztahů s druhými
 1. d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • poskytnutí informací
 • kontakt s institucemi ve prospěch uživatele