Tým NZDM Maják

Eva Olachová je naše sociální pracovnice. Stará se o chod Majáku a zařizuje vše spojené s administrativou, stmeluje tým a je neskutečně silným hromosvodem – ačkoliv sama dosti temperamentní, umí velmi dobře pracovat s kolektivem a rychle a efektivně řešit všechny nesnáze.

Ostatně má za sebou dlouholetou zkušenost s prací s lidmi! Dříve pracovala hlavně s dospělými či celými rodinami. Příchod do Futry pro ní byl vítanou změnou, protože práce s dětmi ji naplňuje a vidí v ní velký smysl.

Život v rómskej osade ma naučil skromnosti a najmä pokore, ktorú využívam vo svojej práci. Je pre mňa veľmi dôležité nepovyšovať sa a pred nikým sa neponižovať.

Milujem kávu a svoju vnučku.

Zuzka je pracovnice v sociálních službách. Najdete je v klubu, ale také v terénu. Je hlavní správcovou naší komunitní zahrádky.

Josef je pracovník v sociálních službách a také náš hlavní teréňák. Ve volném čase se věnuje bojovým sportům.

Kuba má za úkol starat se o chod obou našich nízkoprahů. Najdete ho však hlavně v NZDM Futra.