Pro koho jsme

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják je určeno pro děti a mládež ve věku od 6-12 let, žijící ve městě Orlová a jejím blízkém okolí. Jedná se o děti a mládež:

• ohrožené sociálně nežádoucími jevy (kouření, záškoláctví, šikanování, vandalismus, závislost na sociálních sítích )
• mající problematické rodinné vztahy (neúplná rodina, návykové chovaní rodičů apod.)
• konflikty s vrstevníky či autoritami kterým hrozí negativní stigmatizace vzhledem k jejich etnické, sociální a kulturní příslušnosti
• nacházející se ve špatné socio-ekonomické situaci rodiny, kvůli čemuž nemají dostatečné podmínky ke smysluplnému trávení volného času nebo neznají způsoby jak jej smysluplně trávit
• nízké nebo vysoké sebevědomí (projevující se zejména v kolektivu vrstevníků)