Pro koho tu jsme

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják je určeno pro děti a mládež ve věku od 6-15 let, žijící ve městě Orlová a jejím blízkém okolí. Jedná se o děti a mládež:

  • ohrožené sociálně nežádoucími jevy (kouření, záškoláctví, šikanování, vandalismus, závislost na sociálních sítích );
  • mající problematické rodinné vztahy (neúplná rodina, návykové chovaní rodičů apod.);
  • konflikty s vrstevníky či autoritami kterým hrozí negativní stigmatizace vzhledem k jejich etnické, sociální a kulturní příslušnosti;
  • nacházející se ve špatné socio-ekonomické situaci rodiny, kvůli čemuž nemají dostatečné podmínky ke smysluplnému trávení volného času nebo neznají způsoby jak jej smysluplně trávit;
  • nízké nebo vysoké sebevědomí (projevující se zejména v kolektivu vrstevníků).

Pro zájemce

Co je NZDM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)?

Klub, do kterého můžeš chodit po škole, pokud máš 6 až 12 let, a pokud tě něco štve, nerozumíš si s kamarády, máš problémy doma, či ve škole, anebo se jen nudíš.

Co dělat v NZDM?

Potkat nové kamarády a třeba si s nimi zahrát hru nebo jen tak popovídat.
Můžeš se u nás naučit nové věci a objevit své schopnosti.
Pokud si v něčem nevěříš, podpoříme tě, aby ses u nás cítil/a v pohodě.
Máš-li problémy v rodině, nebo jinde, můžeš s námi o tom mluvit.
Jestli máš špatné známky, pomůžeme ti s přípravou do školy.

Co je dál třeba vědět?

U nás se za nic neplatí.
Budeme se snažit být ke každému féroví.
Řídíme se heslem, že každý je jiný – budeme respektovat tvou jinakost!