Česká spořitelna ve spolupráci s Nadací Via

Česká spořitelna ve spolupráci s Nadací Via podpořila v roce 2021 realizaci projektu Komunitních večeří částkou 10 000,-.