O nás

☞☞☞ Od ledna roku 2010 poskytuje Futra z. s. sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež –   NZDM Futra ve věku 12–21 let. Od roku 2019 provozuje také NZDM Maják s cílovou skupinou 6–12 let. Obě služby mají nyní ambulantní i terénní formu. Posláním NZDM Futra je pozitivně ovlivňovat životní styl a hodnoty dětí a dospívající mládeže ve městě Orlová, nabízet jim podporu, informace a odbornou pomoc, podporovat je v aktivním a zodpovědném přístupu k vlastnímu životu i k jejich okolí.

☞☞☞ Již od svého počátku se Futra z. s. svými aktivitami snaží rozšiřovat kulturní a osvětovou nabídku ve městě Orlová. Mezi hlavní témata patří lidská a zvířecí práva, ekologie, férový a etický obchod apod. Členové spolku pořádají přednášky, besedy, koncerty místních i zahraničních kapel, filmové a dokumentární projekce atd.

☞☞☞ U nás není místo pro rasismus, sexismus, homofobii ani jiné xenofobní postoje. Děkujeme všem, kteří to respektují!

☞☞☞ Futra je spolek sdružující lidi se zájmem o vytváření společenského a kulturního dění ve svém okolí a o tvůrčí a uměleckou seberealizaci.

☞☞☞ Klub Futra je prostorem, kde se pořádají rozličné akce, od koncertů přes přednášky či promítání až po výstavy a divadelní představení. Současně je i místem, kde můžeš zajít jen tak posedět a strávit čas s přáteli a využít všeho, co nabízíme. (například deskových her či knihovničky).

☞☞☞ Dnes spolek tvoří 20 členů, kteří mají stejné právo podílet na chodu a rozvoji spolku. Členové se podílejí na chodu spolku dobrovolně a bez nároku na odměnu.


☞☞☞ Futra is ran by a crew of creative people who have created an inclusive place for many kinds of cultural events.
☞☞☞ The Futra Club is a space where various events take place, from concerts and lectures, screenings of documentary films to exhibitions, theatre performances and workshops.
Along with this, the space can be used to just chill in a friendly atmosphere. Usually it is open on Friday and on Saturday with plenty of chairs and tables in the main room. We offer also lot of desk games!
☞☞☞ Futra was established in 1997, and today the registered association consists of 20 members who all play a voluntary part in its operation and development.
☞☞☞ Since January 2010, Futra has been providing the Low-Threshold Club for Children and Youth (NZDM) Futra aged 12–21. Since 2019, NZDM Maják has also been operating with a target group of 6–12 years. Both services now have an outpatient and outreach form. The mission of NZDM Futra is to positively influence the lifestyle and values of children and adolescents in the town of Orlová, to offer them support, information and professional help, to support them in an active and responsible approach to their own lives and their surroundings.
☞☞☞ Since its inception, Futra has been trying to expand its cultural possibilities to the town of Orlová and to inform about current events in the area and in the world. The main topics include human and animal rights, ecology, fair and ethical trade etc. The members of the association organize lectures, discussions, concerts of local and foreign bands, film and documentary screenings and more. We keep our Facebook and Instagram pages up to date with everything going on in the venue.
☞☞☞ There is no place for racism, sexism, homophobia or other xenophobic attitudes. Thank you to everyone who respects this!