Město Orlová – dotace

Dotace poskytnuté v roce 2024

 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty sociální služby NZDM Futra, číslo smlouvy 2024/OSZ/S/0126.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty sociální služby NZDM Maják. Číslo smlouvy 2024/OSZ/S/0130.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty terénní formy Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Maják, číslo smlouvy 2024/OSZ/S/0142.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci (Smlouva číslo 2024/OMFŠK/S/0138) ve výši 8 000 Kč z Programu č. 3/2024 – Podpora projektů pro děti a mládež na tyto projekty:
  • Slyšíš, co se děje? (1 000 Kč)
  • Léto s Futrou 2024 (2 300 Kč)
  • Léto s Majákem 2024 (2 500 Kč)
  • Objev svůj talent (2 200 Kč)
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 1/2024 – Podpora kulturních projektů ve výši 14 000 Kč na projekt Okraj #1. Smlouva číslo 2024/OMFŠK/S/0136.

Dotace poskytnuté v roce 2023

 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 80 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty sociální služby NZDM Futra, číslo smlouvy 2023/OSZ/S/0090.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty sociální služby NZDM Maják. Číslo smlouvy 2023/OSZ/S/0089.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty terénní formy Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Maják, číslo smlouvy 2023/OSZ/S/0091 .
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci (Smlouva číslo 2023/OMFŠK/S/0210) ve výši 17 000 Kč z Programu č. 3/2023 – Podpora projektů pro děti a mládež na tyto projekty:
  • Videohry a my (2 000 Kč)
  • Bez nudy 2023 (2 500 Kč)
  • Léto s Futrou 2023 (3 000 Kč)
  • Pracuj na sobě (4 000 Kč)
  • Terén hrou (3 000 Kč)
  • Aktivně v terénu s Majákem (2 500 Kč)
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 1/2023 – Podpora kulturních projektů ve výši 8 500 Kč na projekt Alternativní scéna XII. Smlouva číslo 2023/OMFŠK/S/0204.

Dotace poskytnuté v roce 2022

 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 80 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty sociální služby NZDM Futra, číslo smlouvy 2022/OSZ/S/0066.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty sociální služby NZDM Maják. Číslo smlouvy 2022/OSZ/S/0065.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč za účelem finanční podpory terénní formy Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Maják, číslo smlouvy 2022/OSZ/S/0063 .
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 1/2022 – Podpora kulturních projektů ve výši 15 000 Kč na projekt Alternativní scéna. Smlouva číslo 2022/OMFŠK/S/0131.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 3/2022 – Podpora projektů pro děti a mládež ve výši 12800Kč na projekty Bez nudy ve Futře 2022 (1 500,-), Léto s Majákem 2022 (2 000,-), Zapoj ruce ve Futře 2022 (2300,-), Léto s Futrou 2022 (2 500,-), Interaktivně ve Futře 2022 (1 500,-), Aktivně v terénu s Majákem (3000,-). Smlouva číslo 2022/OMFŠK/S/0129.

Dotace poskytnuté v roce 2021

 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 80 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty sociální služby NZDM Futra, číslo smlouvy 2021/OSZ/S/0068.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty sociální služby NZDM Maják. Číslo smlouvy 2021/OSZ/S/0069.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč za účelem realizace volnočasových aktivit v Komunitním centru Maják, číslo smlouvy 2021/OSZ/S/0067.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 70 000 Kč v rámci Financování registrovaných sociálních služeb (NZDM Futra). Číslo smlouvy 2021/OSZ/S/0206.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 1/2021 – Podpora kulturních projektů ve výši 10 000 Kč na projekt Alternativní scéna. Smlouva číslo 2021/OMFŠK/S/0225.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 3/2021 – Podpora projektů pro děti a mládež ve výši        30 500 Kč na projekty Aktivně v terénu (5 000 Kč), Volný čas v NZDM Futra 2021 (6 500 Kč), Léto s Majákem 2021  (5 000 Kč), Zdravé vaření s Majákem (5 000 Kč), Léto s Futrou 2021(5 000 Kč) a Bez nudy 2021 (4 000 Kč). Smlouva číslo 2021/OMFŠK/S/0224.

Dotace poskytnuté v roce 2020

 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 80 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty sociální služby NZDM Futra, číslo smlouvy 2020/OSZ/S/0040.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty sociální služby NZDM Maják. Číslo smlouvy 2020/OSZ/S/0041.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč za účelem realizace volnočasových aktivit v Komunitním centru Maják, číslo smlouvy 2020/OSZ/S/0042.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč za účelem realizace projektu „NZDM Futra“, číslo smlouvy 2020/OSZ/S/0184.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 1/2020 – Podpora kulturních projektů ve výši 10 000 Kč na projekt Alternativní scéna. Smlouva číslo 2020/OMFŠK/S/0074.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 3/2020 – Podpora projektů pro děti a mládež ve výši 24 000 Kč na projekty Volný čas v NZDM Futra (4 000 Kč), Rozvoj NZDM Maják (2 500 Kč), Sportem proti nudě (5 000 Kč), Léto s Majákem (4 500 Kč), Léto s Futrou (4 500 Kč) a Bez nudy (3 500 Kč). Smlouva číslo 2020/OMFŠK/S/0094.

Dotace poskytnuté v roce 2019

 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 80 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty sociální služby NZDM Futra – na rozvoj terénní formy, číslo smlouvy 2019/OSZ/S/0088.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 200 000 Kč na úhradu oprávněné provozní ztráty sociální služby NZDM Maják. Z toho 150 000 Kč na základní činnosti sociální služby a 50 000 Kč na fakultativní služby. Číslo smlouvy 2019/OSZ/S/0306.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč za účelem realizace projektu „NZDM Futra – kvalitně a efektivně“, k úhradě nákladů na materiál a služby, číslo smlouvy 2019/OSZ/S/0176.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 3/2019 – Podpora kulturních projektů ve výši 10 000 Kč na projekt Alternativní scéna 2019. Smlouva číslo 2019/OMFŠK/S/0191.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 5/2019 – Podpora projektů pro děti a mládež ve výši 24 000 Kč na tyto projekty: 1. Léto s Majákem (5 000 Kč); 2. Bez nudy (6 000 Kč); 3. Volný čas v NZDM Maják (5 000 Kč); 4. S Futrou na kole (3 000 Kč); 5. Léto s Futrou (5 000 Kč). Smlouva číslo 2019/OMFŠK/S/0192.

Dotace poskytnuté v roce 2018

 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 130 000 Kč za účelem realizace projektu NZDM Futra ambulantně i terénně – na úhradu mzdových a osobních nákladů, nákladů na materiál a služby, číslo smlouvy 2018/OSZ/S/0223.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 1/2018 – Podpora kulturních projektů ve výši 20 000 Kč na tyto projekty: Alternativní scéna 2018 (15 000 Kč) a Filmové projekce v Klubu Futra (5 000 Kč). Smlouva číslo 2018/OMFŠK/S/0147.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 10/2018 – Podpora projektů pro děti a mládež v roce 2018 ve výši 22 000 Kč na tyto projekty: Léto s Futrou 2018 (5 000 Kč), Hudební zkušebna v NZDM Futra (10 000 Kč), Volný čas v NZDM Futra (5 000 Kč) a Podpora terénní práce v Orlové (2 000 Kč). Smlouva číslo 2018/OMFŠK/S/0401.

Dotace poskytnuté v roce 2017

 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 90 000 Kč za účelem realizace projektu Udržení a další zvyšování kvality poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – na úhradu mzdových a osobních nákladů, číslo smlouvy 2017/OSZ/S/0132.
 • Městem Orlová byla poskytnuta neinvestiční dotace z Programu č. 3/2017 – Podpora projektů pro děti a mládež v celkové výši  14 500 Kč na tyto projekty:  Hudební zkušebna v NZDM Futra (7 000 Kč), Volný čas v NZDM Futra (2 500 Kč), Léto s Futrou (5 000 Kč). Smlouva 2017/OMFŠK/S/0117.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 1/2017 – Podpora kulturních projektů na realizaci Alternativní scény v roce 2017 částkou 15 000 Kč. Smlouva číslo 2017/OMFŠK/S/0135.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 10/2017 – Podpora kulturních projektů na realizaci 20 let s Futrou částkou 15 000 Kč. Smlouva číslo 2017/OMFŠK/S/0394.

Dotace poskytnuté v roce 2016

 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 90 000 Kč za účelem realizace projektu Zvyšování kvality poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – na úhradu mzdových a osobních nákladů, číslo smlouvy 2016/OSZ/S/0172.
 • Městem Orlová byla poskytnuta neinvestiční dotace z Programu č. 3/2016 – Podpora projektů pro děti a mládež na projekt  Léto s Futrou 2016, ve výši 5 000 Kč. Smlouva 2016/OSKS/S/0272.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z variabilního fondu pro kulturu na realizaci Alternativní scény v roce 2016 částkou 15 000 Kč. Smlouva číslo 2016/OSKS/S/0211.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z Programu č. 9/2016 – Podpora projektů pro děti a mládež na projekt  Bubeníci v NZDM Futra, ve výši 6 100 Kč. Smlouva číslo 2016/OMFŠK/S/0506.

Dotace poskytnuté v roce 2015

 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 20 000 Kč za účelem realizace projektu Estetizace vstupních prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, číslo smlouvy 2015/OSZ/S/0244.
 • Městem Orlová byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na aktivity pro děti a mládež s názvem „Léto s Futrou“, ve výši 5000 Kč. Smlouva 2015/OSKS/S/0209.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 5 000 Kč za účelem realizace projektu Rozšíření volnočasové nabídky NZDM Futra číslo smlouvy 2015/OSKS/S/0429. Díky projektu mohlo NZDM Futra zakoupit boxovací pytel, hrazdu na posilování, knihy a komiksy pro děti a mládež.
 • Město Orlová poskytlo neivestiční dotaci z variabilního fondu pro kulturu na realizaci Alternativní scény v roce 2015 částkou 15 000 Kč. Smlouva číslo 2015/OSKS/S/0122.
 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci z variabilního fondu kultury na projekt Kinematograf Futra ve výši        5 000 Kč.

Dotace poskytnuté v roce 2014

 • Variabilní fond prevence kriminality, číslo smlouvy: 2014/OSKS/0268, projekt Hudbou proti nudě, 14 000 Kč. Dotační prostředky umožnily zakoupit potřebný materiál ke zprovoznění zkušebny NZDM (12-24 let).
 • Dotace město Orlová, Variabilní fond kultury, číslo smlouvy: 2014/OSKS/S/0208, projekt Orlovské jeviště 2014, 15 000 Kč, projekt Alternativní scéna 2014, 15 000 Kč

Dotace poskytnuté v roce 2013

 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci č.2013/OSZ/S/0107 na rok 2013 ob.sdr. Futra, která je určena na zajištění neinvestičních výdajů projektu „Lepší vzduch pro NZDM Futra“  v Orlové Lutyni, Masarykova čp. 1000.

Dotace poskytnuté v roce 2012

 • Město Orlová poskytlo neinvestiční dotaci č.2013/OSZ/S/0107 na rok 2013 ob.sdr. Futra, která je určena na zajištění neinvestičních výdajů projektu „Lepší vzduch pro NZDM Futra“ v Orlové Lutyni, Masarykova čp. 1000.