Moravskoslezský kraj – dotace

Dotace poskytnuté v roce 2023

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu –  Futra z. s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 3 191 000 Kč na provoz sociálních služeb NZDM Futra (1 688 000 Kč) a NZDM Maják (1 503 000 Kč).

Dotace poskytnuté v roce 2022

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu –  Futra z. s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 2 758 000,-Kč na provoz sociálních služeb NZDM Futra (1 511 000 Kč) a NZDM Maják (1 509 000 Kč).

Dotace poskytnuté v roce 2021

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu –  Futra z. s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 2 238 000,-Kč na provoz sociálních služeb NZDM Futra (1 252 000 Kč) a NZDM Maják (986 000 Kč).

Dotace poskytnuté v roce 2020

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu – Futra z. s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 1 954 000,-Kč na provoz sociálních služeb NZDM Futra (1 094 000 Kč) a NZDM Maják (860 000 Kč).

Dotace poskytnuté v roce 2019

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu – Futra z. s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 1 416 000,-Kč na provoz sociálních služeb NZDM Futra a NZDM Maják.
 • Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 v rámci dotačního titulu PSDP 4/19 ve výši 60 000,-Kč na provoz sociální služby NZDM Futra.

Dotace poskytnuté v roce 2018

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu – Futra z. s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 808 000,-Kč na provoz sociální služby NZDM Futra.

Dotace poskytnuté v roce 2017

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu – Futra z. s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 588 000,-Kč na provoz sociální služby NZDM Futra.
 • Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017 – Futra z. s. získala neinvestiční dotaci ve výši 60 000,-Kč na provoz sociální služby NZDM Futra.

Dotace poskytnuté v roce 2016

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu – Futra z.s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 456 000,-Kč na provoz sociální služby NZDM Futra.

Dotace poskytnuté v roce 2015

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu – Futra z.s. získala prostřednictvím Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 369 000,-Kč na provoz sociální služby NZDM Futra.
 • Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015. Ve výši 87 000,- Kč.