Novinky z klubu

Publikoval admin v

Náročná kovidí situace je samozřejmě náročná i pro děti a mládež, kteří využívají služeb našich nízkoprahových zařízení. Pracovníci a pracovnice obou zařízení tak stále hledají cesty, jak být klientům a klientkám i potenciálním zájemcům a zájemkyním o službu nápomocni, jak jim pomoci vyznat se v situaci a také ji co nejlépe zvládnout. Zároveň usilují o to, aby bylo poskytování podpory bezpečné jak pro klienty a klientky, tak pro ně samotné. A protože prevence je na prvním místě, nezapomínají na pravidelné antigenní testování.