NZDM Maják pořádá street dance kroužek!

Na podzim minulého roku odstartoval taneční kroužek pro děti od 6–12 let, žijící v Orlové, které chodí do našeho nízkoprahového zařízení Maják (spadající pod spolek Futra z.s.).  Taneční kroužek, zaměřený na street dance, probíhá jednou týdně v prostorách Komunitního centra Maják, a to bezplatně a pod vedením zkušené lektorky. Děti poznají, jak probíhá pravidelný a náročnější trénink, získají také možnost zúčastnit se tanečních soutěží a vystoupení. Street dance nabídne různorodé styly tance pro holky i kluky, kteří mohou díky kroužku nalézt nová přátelství, sebevědomí a motivaci k dalšímu seberozvoji. Posláním NZDM Maják je pozitivně ovlivňovat životní styl a hodnoty dětí a mládeže. Našimi zásadami je individualita, férovost a bezpečí.

Tréninky fotbalu v NZDM Maják

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják, jež spadá pod Futra z.s., nabízí své služby dětem a mládeži od 6 do 12 let. Posláním NZDM Maják je pozitivně ovlivňovat životní styl a hodnoty dětí a mládeže, nabízet jim bezpečný prostor k aktivnímu plnohodnotnému trávení volného času a zodpovědnému přístupu k vlastnímu životu. Právě proto se v loni v září, za finanční podpory Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme, v našem nízkoprahu spustil projekt pod názvem „RADĚJI MÍČ NEŽ CIGARETU“.

Cílem projektu bylo nabídnout dětem a mládeži vhodný sportovní kroužek, konkrétně fotbal. Děti dostaly možnost naučit se nejen základům fotbalu, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat, hrát v duchu fair play a nést vlastní zodpovědnost.

Díky finanční podpoře jsme mohli dětem zakoupit veškeré sportovní vybavení, zaplatit pronájem tělocvičny v místní ZŠ Slezská zajistit kvalitního trenéra, který se dětem věnoval a připravoval je (nejen) na průběžný a finální zápas. Děti se účastnily dvou fotbalových turnajů mezi nízkoprahovými zařízeními, které jsme zorganizovali, za odměnu dostaly občerstvení, sladkosti a výherní poháry. 

Tímto děkujeme nejen všem šikovným fotbalistům, spřáteleným nízkoprahům, ale také ZŠ Slezská za možnost využít prostory k tréninkům a turnajům.

Společné grilování

Naše společné gastronomické zážitky srpnovou večeří nekončí. Příští týden se budeme opět scházet, a to na společné grilovačce v areálu Komunitního Centra Maják v Orlové Porubě. Akce se bude konat 16. 9. 2021 od 17:00 hod. na zahradě. Další společná akce může být realizována díky podpoře programu České spořitelny a Nadace Via.

Budou se na Vás těšit pracovníci obou služeb – NZDM Futra a NZDM Maják.