KineDok: Feinkošt 2023

Publikoval admin v

Datum konání

20. 4. 2024    
5:00 pm - 8:00 pm
SPECIÁLNÍ SOBOTNÍ KINEDOK
start: 17:00, vstupné zdarma
FEINKOŠT 2023
Režie: Piotr Jasiński, Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko, Tereza Plavecká, Julius Gintaras Blum, Sarah Lomenová, Celia Regina Ibáñez Lamuño)
Délka: 84 min
///
Všechno v pořádku, brambory na řádku (r. Piotr Jasiński, 13 min, CZ)
Provoz hnědouhelného dolu a elektrárny Turów v oblasti česko-polsko-německého trojmezí vyvolává napětí v mezinárodních vztazích. Pro Poláky je Turów zdrojem obživy, zatímco místní Češi se obávají, že případné rozšíření elektrárny by vedlo k nedostatku pitné vody a dalším ekologickým problémům. Tento z odstupu viděný konflikt symbolizuje česko-polská soutěž o nejlepší domácí bramborový salát, které se účastní Tereza, jejíž rodina je v závodě zaměstnána.
///
Aralkum (r. Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko, 14 min, DE)
Pouštní krajina jako z jiné planety. Několik osamělých zrezivělých vraků lodí. Kolem nich rostou nízké pouštní křoviny, které drží písek pohromadě v nemilosrdných bouřích. Aralkum, Aralská poušť, je holé mořské dno, poslední, co zbylo z Aralského moře. Krátký film splétáním různých filmových textur činí vyschlé Aralské moře uchopitelným a umožňuje starému rybáři po něm naposledy vyplout. Přechod (r. Tereza Plavecká, 8 min, CZ)
Před 20 lety na přechodu pro chodce v pražské Čimické ulici přejelo auto muže. Byl to můj táta. Přes ten přechod jsem několik let nemohla chodit. Dnes přes něj chodím denně. Krátký poetický film z místa, které má pro mě zvláštní význam, je nahlédnutím do vztahu s mým otcem.
///
Chemkids (r. Julius Gintaras Blum, 27 min, DE)
Zatímco se mládež německého Chemnitzu přibližuje své dospělosti, bývalá průmyslová metropole NDR se jí snaží složitě ukázat cestu. Serpentis (r. Sarah Lomenová, 18 min, CZ)
Film sleduje nekonečné záhyby potrubí v Ústí nad Labem, jež tvoří spletitou síť pohybující se městem jako plazící se a syčící had. Had, který obtáčí všechen život, zvířata i lidi ve svém okolí. Někdy dominuje neurčitému terénu, který uniká naší vědomé pozornosti, jindy se skrývá mezi stromy, kde není vůbec vidět. Tento průmyslový had nemá začátek ani konec. Jeho nekonečnost a kruhovitost poukazuje na každodenní koloběh života.
///
Urban Jungle: pokojovky zabírají místo! (r. Celia Regina Ibáñez Lamuño, 4 min, DE)
Monstery, filodendrony, pileje, palmy juky a mnoho dalších rostlin dnes zdobí naše domovy. Vnášíme jimi do svých bytů zeleň a cítíme se propojeni s přírodou. Přemýšleli jste však někdy o tom, odkud vaše pokojové rostliny pocházejí? A jak se vlastně dostaly do našich domovů? V dnešní době se tomuto trendu říká městská džungle. O něm a o původu pokojových rostlin pojednává tento animovaný film.
///
KineDok je projektem Institutu dokumentárního filmu. Projekt je realizován s finanční podporou Kreativní Evropy MEDIA, Státního fondu kinematografie a Magistrátu hl.m. Prahy 

Kategorie: