No Borders Team a promítání filmu o situaci na polsko-běloruské hranici

Publikoval admin v

Datum konání

4. 3. 2023 - 5. 3. 2023    
8:00 pm - 10:00 pm

Event Type

Tým Futry a No Borders Team vás zvou na diskusní večer věnovaný současné situaci na polsko-běloruské hranici.
No Borders Team (NBT) je anarchistická grassroot skupina sdružující jednotliv*kyně z různých kolektivů z Polska a Evropy, kteří*é se staví proti postupu úřadů na hranicích. Agrese úřadů je namířena proti lidem hledajícím útočiště.
NBT jako skupina věří, že svoboda pohybu a rozhodování o místě pobytu je základním lidským právem. Proto nesouhlasí s politikou úřadů spočívající v kategorizaci lidí. Žádný člověk není nelegální a solidarita a vzájemná pomoc jsou odpovědí na systém založený na xenofobii a pohrdání lidmi z různých etnických skupin.
Setkání začne promítáním krátkého filmu o polsko-běloruském a také polsko-ukrajinském pohraničí, na kterém NBT spolupracuje s místními a dalšími aktivist*kami. Ukazuje rozdíly mezi oběma stranami východní hranice Evropské unie: jedna je otevřená a vítá lidi, kteří bojují proti ruské invazi, a ta druhá ve stejnou dobu – jenom o 300 km dále – zabíjí lidi, kteří utíkají před další válkou.
Po promítání bude následovat prezentace vedená aktivist*kami NBT, kde bude také prostor na diskusi, otázky, nebo sdílení různých pohledů na to, jak pomoci lidem v pohybu právě nyní.

 


No Borders Team (NBT) is a grassroots anarchist group bringing together individuals from various collectives across Poland and Europe, who oppose the actions of the authorities on the border. The aggression of the authorities is directed against people seeking refuge.
As a group No Borders Team believes that the freedom of movement and of decision where to live is a fundamental human right. Therefore, they do not condone the authorities’ policy of categorizing people. No human being is illegal and solidarity and mutual aid are response to a system based on xenophobia and contempt for people from different ethnic groups.
The meeting starts with a short movie screening about Polish-Belarusian and also Polish-Ukrainian borderlands, where NBT is collaborating with locals and other activists. It shows the differences between both sides of eastern European Union border: one of them is open and welcoming people who struggle Russian invasion, the other one at the same time – just 300 km away – killing people who run from another war.
After screening there will be a presentation run by NBT activists, where also be a time for a little discussion, some questions or to share different perspectives on how to help people on the move right now. Kategorie: