SMO – dar

Dar poskytnutý v roce 2016

SMO, městská akciová společnost Orlová poskytla spolku Futra dar ve výši 2 000 Kč na koupi a instalaci koberce do prostoru klubu a NZDM Futra.