Tréninky fotbalu v NZDM Maják

Publikoval admin v

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják, jež spadá pod Futra z.s., nabízí své služby dětem a mládeži od 6 do 12 let. Posláním NZDM Maják je pozitivně ovlivňovat životní styl a hodnoty dětí a mládeže, nabízet jim bezpečný prostor k aktivnímu plnohodnotnému trávení volného času a zodpovědnému přístupu k vlastnímu životu. Právě proto se v loni v září, za finanční podpory Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme, v našem nízkoprahu spustil projekt pod názvem „RADĚJI MÍČ NEŽ CIGARETU“.

Cílem projektu bylo nabídnout dětem a mládeži vhodný sportovní kroužek, konkrétně fotbal. Děti dostaly možnost naučit se nejen základům fotbalu, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat, hrát v duchu fair play a nést vlastní zodpovědnost.

Díky finanční podpoře jsme mohli dětem zakoupit veškeré sportovní vybavení, zaplatit pronájem tělocvičny v místní ZŠ Slezská zajistit kvalitního trenéra, který se dětem věnoval a připravoval je (nejen) na průběžný a finální zápas. Děti se účastnily dvou fotbalových turnajů mezi nízkoprahovými zařízeními, které jsme zorganizovali, za odměnu dostaly občerstvení, sladkosti a výherní poháry. 

Tímto děkujeme nejen všem šikovným fotbalistům, spřáteleným nízkoprahům, ale také ZŠ Slezská za možnost využít prostory k tréninkům a turnajům.